№ 29 (2013)

Питання культурології, 2013. Вип. 29

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ PDF
А. М. Гаврилюк 7-14
ЛІТЕРАТУРНО-ТЕАТРАЛЬНА КУЛЬТУРА НІГЕРІЇ 60–80-х рр. ХХ ст. PDF
Джой Чидінма Отуоньє 15-22
СКУЛЬПТУРНІ ПАМ’ЯТНИКИ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ У КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ PDF
Н. М. Журмій 23-30
ЦІННІСНО-НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
В. О. Заболотна 31-37
ЗАНЕДБАНІ ПАМ’ЯТКИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЧЕРКАЩИНИ ЯК ПОТЕНЦІЙНІ ТУРИСТСЬКО–ЕКСКУРСІЙНІ ОБ’ЄКТИ PDF
О. Є. Зараховський 38-47
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНВЕНЦІЙНИХ НОРМ ЮНЕСКО У СФЕРІ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ PDF
C. Ю. Зорінець 48-58
ФЕНОМЕН ДОВІРИ ТА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У ВИМІРАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ PDF
О. М. Кожем’якіна 59-66
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ ТА СТРАХУВАННЯ У СФЕРІ ТУРИЗМУ PDF
Є. В. Козловський 67-74
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ МЕЦЕНАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕТРА ЩУКІНА У ФОРМУВАННІ СВІТОВИХ МИСТЕЦЬКИХ КОЛЕКЦІЙ (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) PDF
Н. А. Колосова 75-82
ПРО ДЕФІНІЦІЮ «ТУРИСТИЧНА ДЕСТИНАЦІЯ» PDF
І. П. Крупа 83-89
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: ДИНАМІКА НАУКОВОГО ЦЕНЗУ PDF
Л. В. Кузнецова 90-94
ВІЙСЬКОВА ІДЕОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Т. Г. Кузьменко 95-103
ТЕХНОЛОГІЇ ВПЛИВУ НА ПОЗИЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ СУБ’ЄКТІВ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ МАРКЕТИЗАЦІЇ PDF
Т. Л. Подашевська 104-109
КУЛЬТУРНІ ТРАДИЦІЇ КАЛЕНДАРНО-НАРОДНОЇ ОБРЯДОВОСТІ PDF
Т. В. Поляшенко 110-115
НАРОДНА ПОБУТОВА КУЛЬТУРА ХІХ СТ. ЯК ОСНОВА ГОСТИННОСТІ УКРАЇНЦІВ PDF
В. А. Русавська 116-124
ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ МОРАЛІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ПРИКЛАДНОЇ ЕТИКИ PDF
Н. Г. Середюк 125-131
НАУКОВА РОБОТА БІБЛІОТЕКИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ: ТРАДИЦІЇ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ PDF
О. О. Скаченко 132-137
ІСТОРИКО-СУСПІЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ТУРИЗМУ PDF
Л. М. Устименко 138-145
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ХАРЧУВАННЯ: ДО ІСТОРІОГРАФІЇ ПРОБЛЕМИ PDF
А. О. Цегельник 146-152
ВИКОРИСТАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ РЕСУРСІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В ТУРИЗМІ PDF
Ю. О. Цегельник 153-159

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

ОСОБЛИВОСТІ ГРИ АКТОРА В КОМЕДІЙНІЙ РОЛІ PDF
М. М. Барнич 163-169
СЦЕНІЧНЕ МОВЛЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ШКІЛЬНОМУ ТЕАТРІ PDF
А. В. Бурлуцький 170-175
ФОРТЕПІАННА СЮЇТА У ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ: ВИТОКИ ЖАНРУ, МУЗИЧНА ДРАМАТУРГІЯ, ОБРАЗНА СЕМАНТИКА (на прикладі циклу О. Яковчука «старовинні танці» для фортепіано з балету «Пригоди у Смарагдовому місті») PDF
К. М. Гаран 176-182
ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ГАЛИНИ (АННИ) БЕРЕЗОВОЇ: ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА PDF
Д. О. Дегтяр 183-187
ТАНЦЮВАЛЬНИЙ ТУРИЗМ ЯК ПОШУК АВТЕНТИЧНОСТІ ТА ЧИННИК МІЖКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ PDF
С. Г. Дункевіч 188-193
РЕГІОНАЛЬНА ВАРІАТИВНІСТЬ СЕЛЯНСЬКОГО ОДЯГУ СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
О. О. Лавренюк 194-201
ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ ЯК СКЛАДОВА РОДИННОЇ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ ЧЕРКАЩИНИ PDF
Н. Л. Регеша 202-208
ЕМПІРИЧНА ПЕРШООСНОВА ДОСЛІДЖЕНЬ КРЕАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ У СФЕРІ ФОТОВІДЕОДИЗАЙНУ PDF
В. О. Соловйов 209-215
ЛІРИКО-ДРАМАТУРГІЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СОЛОСПІВІВ НА СЛОВА ЛЕСІ УКРАЇНКИ PDF
Н. О. Цейко 216-222
ТЕЛЕВІЗІЙНІ ПІСЕННІ КОНКУРСИ ЯК КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ PDF
З. М. Шимчик 223-228


ISSN: 2616-4264