№ 30 (2014)

Питання культурології, 2014. Вип. 30

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ

ПОЛІТИКА ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ PDF
Сергій Данилович Безклубенко 7-19
МОВНІ РЕАЛІЇ ЯК ВЕРБАЛЬНЕ ВИРАЖЕННЯ СПЕЦИФІЧНИХ РИС НАЦІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУР PDF
О. О. Білецька 20-27
ХУДОЖНЯ ОСВІТА ТА ДОЗВІЛЛЯ: ЗАРУБІЖНІ ПРАКТИКИ PDF
Т. В. Букарева 28-34
ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ: ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ PDF
В. О. Волинець 35-41
ІНФОГРАФІКА ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЗАСІБ ПОШИРЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ PDF
А. М. Гаврилюк 42-48
КАРНАВАЛЬНО-ТАНЦЮВАЛЬНА КУЛЬТУРА НАРОДУ НІГЕРІЇ PDF
Чидінма Отуоньє Джой 49-55
ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА PDF
О. В. Дубовий 56-61
ЄДНІСТЬ ПРИРОДНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО ЯК ДОМІНАНТА СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ОСНОВА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ PDF
К. М. Кириленко 62-71
КУЛЬТУРА ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У СФЕРІ ТУРИЗМУ PDF
Є. В. Козловський 72-78
ГОСТИННІСТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
І. О. Комарніцький 79-87
СІМЕЙНЕ ДОЗВІЛЛЯ ЯК ФОРМА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ PDF
О. О. Олійник 88-94
СИМВОЛІЧНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ГОСТИННОСТІ PDF
А. В. Поплавська 95-101
В. ГАЙДАБУРА ПРО СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО В УКРАЇНІ ПЕРІОДУ НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941–1944 РР.) PDF
Н. О. Романенко 102-112
КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ СТАНОВЛЕННЯ ЗАКЛАДІВ ГОСТИННОСТІ PDF
В. А. Русавська 113-120
БІБЛІОТЕКИ УЧИЛИЩ І КОЛЕДЖІВ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ У ВСЕСВІТНІЙ МЕРЕЖІ PDF
О. О. Скаченко 120-126
ОСОБЛИВОСТІ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ PDF
Ю. В. Трач 127-133
ІСТОРИКО-СУСПІЛЬНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ PDF
Л. М. Устименко 134-142
СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ PDF
М. В. Худолій 143-149
СПЕЦИФІКА ВІДОБРАЖЕННЯ ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ У ТРАДИЦІЙНІЙ ПОБУТОВІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНЦІВ PDF
М. І. Шевченко 150-157
МОЛОДІЖНА СУБКУЛЬТУРА ТА «ІМІДЖЕВІ МАНІФЕСТАЦІЇ» PDF
О. В. Шевченко 158-168

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

«СЕКВЕЙ» ЯК РІЗНОВИД КОНКУРСНИХ БАЛЬНИХ ТАНЦІВ PDF
Д. Д. Базела 169-174
УКРАЇНСЬКИЙ АВАНГАРДИЗМ У ПОШУКУ САКРАЛЬНИХ ФОРМ СУЧАСНОСТІ PDF
Л. Р. Вежбовська 175-183
ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ФЕШН-ПРОЕКТІВ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ЗБАЛАНСОВАНОГО ТРИКУТНИКА ЕФЕКТИВНОСТІ PDF
І. А. Гардабхадзе 184-191
ТЕОРІЯ КУЛЬТУРНИХ ВПЛИВІВ У ДОСЛІДЖЕННЯХ І. В. МОРГІЛЕВСЬКОГО PDF
О. Ю. Ненашева 192-199
TRADITIONAL UKRAINIAN WEDDING IN THE NORTHWEST OF VOLGOGRAD REGION OF RUSSIA: PECULIARITIES OF PRESERVING AND CURRENT STATUS OF EXISTENCE OF FOLK TRADITION PDF
V. Sinelnikova 200-208
MONO-PERFORMANCES IN THE MODERN UKRAINIAN THEATRE PDF
M. H. Tatarenko 209-214


ISSN: 2616-4264