№ 31 (2015)

Питання культурології, 2015. Вип. 31

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ

HISTORIOSOPHIC ASPECT OF THE HISTORICAL MODEL OF UKRAINIAN AND RUSSIAN TYPES OF STATEHOOD IN THE CONTEXT OF ANALYZING VALUE STRUCTURES OF CONSCIOUSNESS PDF
Olena Domanska 6-13
ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІХ – ХІІІ СТОЛІТЬ У КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ PDF
Оксана Олександрівна Білецька 14-21
ВИЯВЛЕННЯ І АНАЛІЗ АКУСТИЧНИХ ПОДІЙ В ЕЛЕКТРОННІЙ МУЗИЦІ (НА ПРИКЛАДІ «МОТУС» А. ЗАГАЙКЕВИЧ) PDF
Андрій Ігорович Бондаренко 22-28
ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ПЕРЕСУВНИХ ХУДОЖНІХ ВИСТАВОК І ЙОГО ВПЛИВ НА ХУДОЖНЄ ЖИТТЯ ЄЛИСАВЕТГРАДА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОВІНЦІЙНОЇ ХУДОЖНЬОЇ КРИТИКИ PDF
Ірина Олександрівна Боса 29-36
МІСЬКА МУЗИЧНА КУЛЬТУРА: СУТНІСТЬ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ФУНКЦІЇ PDF
Василь Тарасович Григорчук 37-42
ЕКОЛОГІЯ ЯК НОВА ФІЛОСОФІЯ У ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ PDF
Олексій Володимирович Дубовий 43-48
СУЧАСНА КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК ЮНЕСКО У КИЄВІ PDF
Світлана Юріївна Зорінець 49-56
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЦАРСЬКОЇ ЦЕНЗУРИ В БІБЛІОТЕЧНУ СПРАВУ PDF
Олена Олександрівна Каракоз 57-63
ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО НАУКОВОГО ДИСКУРСУ ТА ЇХ НАСКРІЗНІ ІДЕЇ PDF
Катерина Михайлівна Кириленко 64-71
МИСТЕЦЬКО-ТЕАТРАЛЬНА ТВОРЧІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ XX СТ. PDF
Тарас Григорович Кузьменко 72-78
ЯВИЩЕ ГОСТИННОСТІ У КОНТЕКСТІ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Аліна Вячеславівна Поплавська 79-85
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ТРАДИЦІЇ ХАРЧУВАННЯ В СУЧАСНИХ РЕСТОРАНАХ PDF
Альона Володимирівна Поплавська 86-91
СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СПЕЛЕОТУРИЗМУ В УКРАЇНІ PDF
Леся Миколаївна Устименко 92-100
КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ВЕДЕННЯ ІНТЕРВ’Ю НА ПРИКЛАДІ АМЕРИКАНСЬКОГО ТОК-ШОУ «LARRIKING LIVE» PDF
Наталія Іванівна Цімох 101-111

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

ПСИХОЛОГІЯ ПЕРЕЖИВАННЯ АКТОРА В РОЛІ PDF
Михайло Михайлович Барнич 112-119
НЕПОСТАВЛЕНІ ФІЛЬМИ ГНАТА ГНАТОВИЧА ІГНАТОВИЧА У 30-ТІ РР. ХХ СТ. PDF
Олександр Вікторович Безручко 120-127
РЕКРЕАЦІЙНА ФУНКЦІЯ БАЛЬНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ PDF
Марина Вікторівна Богданова 128-133
АТРАКЦІОН ЯК ВЕЛИКА ФОРМА В ЖАНРІ МУЗИЧНОЇ ЕКСЦЕНТРИКИ PDF
Тамара Борисівна Гріньє 134-141
РАНГОВІ ГРУПИ МОДИ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ PDF
Катерина Ігорівна Леонова 142-148
ЕСТЕТИКА ЕКРАННОГО ЗВУКУ, АКУСТИКА І КОМУНІКАЦІЯ В МИСТЕЦТВІ ТЕАТРУ, КІНО, ЕСТРАДИ ТА МУЛЬТИМЕДІА PDF
Олександр Олексійович Лішафай 149-156
АРТ-РЕЗИДЕНЦІЇ ЯК НОВЕ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ ЯВИЩЕ PDF
Людмила Романівна Ничай 157-165
ОРНАМЕНТАЛЬНІ МОТИВИ КИТАЙСЬКОГО ШОВКУ І ЙОГО ВПЛИВ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВІЗЕРУНКІВ PDF
Наталія Володимирівна Отрох 166-174
ІНТЕГРАТИВНА ПАРАДИГМА ПРОЕКТНИХ КОНФІГУРАЦІЙ ШОУ-БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ АРТИЗАЦІЇ ДІЙСНОСТІ PDF
Вікторія Генріхівна Плахотнюк 175-180
СИМВОЛИ ТА ЇХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ В ПОЛЬСЬКІЙ СЕЦЕСІЇ PDF
Олег Олегович Станичнов 181-188
РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ: НОВІ ЦЕРЕМОНІАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Олена Сергіївна Хлистун 189-195
ОСОБЛИВОСТІ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРОГРАМ У ФОРМАТІ ІНФОТЕЙМЕНТ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ТЕЛЕБАЧЕННІ PDF
Кристіна Василівна Чорна 196-203


ISSN: 2616-4264