№ 33 (2017)

Питання культурології, 2017. Вип. 33

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ

СУЧАСНІ КУЛЬТУРОТВОРЧІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕОРЕТИЧНИХ МОДАЛЬНОСТЕЙ АКТИВНОСТІ МИСТЕЦТВА PDF
Микола Миколайович Бровко 9-21

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ

НАРОДНО-ПОБУТОВІ ТРАДИЦІЇ СІВЕРЯН В ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ PDF
Вікторія Анатоліївна Балабушка 22-34
ПЕРЕДРІЗДВЯНІ ТА РІЗДВЯНІ СВЯТА НА БУКОВИНСЬКІЙ ГУЦУЛЬЩИНІ: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ PDF
Микола Іванович Козек 35-43
МОТИВИ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ЗВИЧАЇВ, ВІРУВАНЬ ТА ПОВІР’ЇВ У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА PDF
Микола Михайлович Ткач 44-52
ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКИХ АРХІВНИХ І БІБЛІОТЕЧНИХ УСТАНОВ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ ЯК ПРОВІДНИХ НАУКОВИХ ОСЕРЕДКІВ ДЛЯ ДУХОВЕНСТВА І СВІТСЬКИХ ОСІБ (1921–1946) PDF
Оксана Вікторівна Фарина 53-67
ІНШОКУЛЬТУРНІ ІНВАЗІЇ В ОРНАМЕНТАЦІЇ ПОСУДУ МЕШКАНЦІВ ЛІСОСТЕПУ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ПОЧАТКУ ДОБИ ЗАЛІЗА PDF
Анатолій Леонідович Щербань 68-77
КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
Алла Вікторівна Ярош 78-84

СВІТОВА КУЛЬТУРА І МІЖНАРОДНІ КУЛЬТУРНІ ЗВ’ЯЗКИ

МІЖКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Оксана Олександрівна Білецька 86-95
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ВІРМЕНСЬКОЇ ДІАСПОРИ З ЕТНІЧНОЮ БАТЬКІВЩИНОЮ ТА РОЛЬ ЦЕРКВИ В КУЛЬТУРНІЙ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАД PDF
Катерина Олександрівна Данник 96-108
ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКО-КУЛЬТУРНИХ ЛЕМКІВСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ США, КАНАДИ ТА УКРАЇНИ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Ольга Романівна Фабрика-Процька 109-117

МУЗЕЄЗНАВСТВО. ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МУЗЕЙНИХ ЗАКЛАДІВ ПРОСТО НЕБА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (КІНЕЦЬ XIX – 80-ті рр. XX ст.) PDF
Юлія Станіславівна Борисенко 119-130
ВИКОРИСТАННЯ НЕРУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ МІСТА ЧИГИРИНА ЯК ТУРИСТИЧНО-ЕКСКУРСІЙНОГО РЕСУРСУ PDF
Олександр Євгенович Зараховський 131-139
ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СУЧАСНИХ МУЗЕЇВ PDF
Юлія Миколаївна Ключко 140-148
ТЕХНОЛОГІЯ МУЗЕЙНИЦЬКОГО МИСТЕЦТВА АНДРЕ МАЛЬРО PDF
Сергій Борисович Руденко 149-162

КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ

Лінгвокультурологічні аспекти перекладу фразеологічних одиниць у контексті міжнародної бізнес-комунікації PDF
Maryna Antonivska 163-172
УКРАЇНСЬКА КЛАСИЧНА ДРАМАТУРГІЯ НА СЦЕНАХ СУЧАСНИХ ТЕАТРІВ: РЕПЕРТУАРНА ПОЛІТИКА PDF
Юрій В’ячеславович Злобін 173-185
EVENT-МЕНЕДЖМЕНТ У ІНДУСТРІЇ ДОЗВІЛЛЯ PDF
Михайло Михайлович Поплавський 186-197
ДОЗВІЛЛЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ХХІ ст. PDF
Євгенія Андріївна Сидоровська 198-205
СОЦІОКУЛЬТУРНА ВЗАЄМОДІЯ В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ PDF
Юлія Василівна Трач 206-213


ISSN: 2616-4264