ЕСТЕТИКА ЕКРАННОГО ЗВУКУ, АКУСТИКА І КОМУНІКАЦІЯ В МИСТЕЦТВІ ТЕАТРУ, КІНО, ЕСТРАДИ ТА МУЛЬТИМЕДІА

Олександр Олексійович Лішафай

Анотація


У статті аналізується специфіка роботи звукорежисера – процес естетизації екранного звуку, акустика і комунікація в мистецтві театру, кіно, естради і мультимедіа. Висвітлено методи роботи на основі сучасних технологій, а також особистий досвід звукорежисера.

Ключові слова: звук, звуковий образ, звукорежисура, технології, мистецтво.

В статье анализируется специфика работы звукорежиссера – процесс эстетизации экранного звука, акустика и коммуникация в искусстве театра, кино, эстрады и мультимедиа. Отражены методы работы на основе современных технологий, а также личный опыт звукорежиссера.

Ключевые слова: звук, звуковой образ, звукорежиссура, технологии, искусство.

In the article the specific of work of sound producer is analysed – process of estetizatsii of screen sound, acoustics and communication in the art of theater, cinema, stage and multimedia. The methods of work on the basis of modern technologies are reflected, and also the personal experience of sound producer.

Key words: sound, sound image, sound engineering, technology, art.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гайденко П. П. Трагедия эстетизма. Опыт характеристики миросозерцания Серена Киркегора. / Гайденко П. П. – Москва : Искусство, 1970. – 247 с.

Медведев Е. В. Nuendo 3 для музыкантов. Секреты виртуального звука / Е. В. Медведев, В. А. Трусова – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2004. – 448 с.

Мєднікова Г. С. Ціннісно- адаптаційний потенціал мистецтва постмодерну в аспекті некласичної естетики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.08 / Мєднікова Г. С. – Киев, 2005. – 36 с.

Петелин Р. Ю. Звуковая студия в PC. / Р. Ю. Петелин, Ю. В. Петелин. – Санкт-Петербург : «BHV-Санкт-Петербург», 1999. – 240 с.

Петелин Р. Ю. Музичний комп’ютер. Секрети майстерності. / Р. Ю. Петелин, Ю. В. Петелин – Санкт-Петербург : БХВ-Санкт-Петербург, Арліт, 2001. – 608 с.

Садохин А. П. Межкультурная коммуникация / А. П. Садохин. – Москва : ИНФРА-М, 2004. – 288 с.

Севашко А. В. Звукорежиссура и запись фонограмм. Профессиональное руководство. / Севашко А. В. – М. : Додэка XXI, Альтекс, – 2007. – 432 с.

Череповська Н. І. Психологічний аспект художнього сприймання творів мистецтва / Н. І. Череповська // Вісник КНУКіМ. Педагогіка. Вип. 12(2), ч. 2 : матеріали між нар. наук.-практ. конф. [«Педагогічні та рекреаційні технології в сучасній індустрії дозвілля»]: доповіді та повідомлення. – Київ : Видав. центр «КНУКіМ», 2005. – 182 с.

Шеллинг Ф. В. Й. Философия искусства [Текст] / Ф. В. Й. Шеллинг. – Москва : Маятник, 1966. – 321 с.

Welsch W. Estetyka poza estetyka tlum. K. Guczalska / W. Welsch – Krakow : Universitas, 2005. – 245 c.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.