РАНГОВІ ГРУПИ МОДИ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Катерина Ігорівна Леонова

Анотація


У статті аналізуються науково обґрунтовані моделі фешн-піраміди та характеристики традиційних рангових груп модних брендів, а також виділяються нові рангові групи моди, визначаються чинники, які впливають на сприйняття символічної цінності дизайну фешн-продукції на поч. ХХІ ст.

Ключові слова: піраміда моди, категорії моди, швидка мода, спортивні бренди.

В статье анализируются научно обоснованные модели фэшн-пирамиды и характеристики традиционных ранговых групп модных брендов, а также выделяются новые ранговые группы моды, определяются факторы, которые влияют на восприятие символической ценности дизайна фэшн-продукции в нач. XXI в.

Ключевые слова: пирамида моды, категории моды, быстрая мода, спортивные бренды.

The article analyzes science-based models of the fashion pyramid and characteristics of the traditional groups of fashion brands ranking, as well as provide new ranking groups of fashion and identify factors that affect the perception of the symbolic value of fashion design products at the beginning of the XXI century.

Key words: fashion pyramid, category of fashion, fast fashion, sports brands.


Повний текст:

PDF

Посилання


Андреева А. Н. Дизайнерские бренды в современном фэшн-бизнесе [Электронный ресурс] / Андреева А. Н. // Рынок легкой промышленности. – 2005, январь. – № 41. – Режим доступу: http://rustm.net/catalog/article/253.html

Авторське свідоцтво № 37054: науковий твір. Прогнозування моди: зміст, концепція, структура, навчальна програма для ВНЗ: а.с. 37053 Україна / Білякович Л. М. – № 37240; заявл. 22.12.2010; опубл. 22.02.2011, Бюл. № 19.

Гардабхадзе И. А. Особенности маркетинговых коммуникаций индустрии моды в сфере дизайна одежды [Електронний ресурс] / Гардабхадзе И. А. // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 2. – С. 64–77. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/ Mimi_2012_2_9.pdf.

Дерман Л. М. Філософський та соціокультурний аналіз проблем розвитку НТР в проектній діяльності дизайнерів одягу XX–XXI століття [Електронний ресурс] / Дерман Л. М. // Гілея: науковий вісник. – 2015. – Вип. 92. – С. 211–215. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gileya_2015_92_52.pdf.

Мельник М. Т. Індустрія моди / Мельник М. Т. – Київ : Ліра-К, 2013. – 264 с.

Adidas / Вікіпедія – вільна енциклопедія. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Adidas.

A look inside Nike’s sport research lab. / Nike’s News, September 08, 2014 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://news.nike.com/news/a-look-inside-nike-s-sport-research-lab.

Gould S., DeBord M. The world's top 10 fashion brands are worth $122 billion. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.businessinsider.com/the-worlds-top-10-fashion-brands-are-worth-122- billion-2015-7.

H&M Annual Report 2014 / About H&M [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://about.hm.com/content/dam/hm/about/documents/en/Annual%20Report/ Annual%20Report%202014_en.pdf.

H&M / Offers fashion and quality at the best prise. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.hm.com/entrance.ahtml?orguri=/

Loeb W. Zara's Secret To Success: The New Science Of Retailing. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.forbes.com/sites/walterloeb/2013/10/14/zaras-secret-to-success-thenew- science-of-retailing-a-must-read/.

Nike sport research lab incubates innovation. / Nike’s News, Jujy 16, 2013 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://news.nike.com/news/ nike-sport-research-lab-incubates-innovation.

Zara, a Spanish success story / CNN.com Europe business. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://edition.cnn.com/BUSINESS/ programs/yourbusiness/stories2001/zara/.

Zara // Official Website. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.zara.com/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.