ВІДЕОІГРИ В УКРАЇНІ: ҐЕНЕЗА ТА ІСТОРИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ У 80–90-х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

Євген Олександрович Малюк

Анотація


Мета роботи. Аналіз умов появи та розвитку відеоігор в Україні у 80–90х рр. ХХ ст. у контексті ігрових платформ[1] – комп’ютерів, ігрових приставок та ігрових автоматів. Методологією дослідження є поєднання аналітичного методу щодо інформації з приводу створених ігрових платформ і порівняльного методу стосовно отриманих відомостей про відеоігри в Україні й тогочасних трендів у відеоіграх на Заході. Наукова новизна полягає в тому, що вперше в науковій літературі зібрані й проаналізовані факти щодо ґенези та еволюції відеоігор в Україні в 80–90 рр. ХХ ст. Висновки.Головною рушійною силою створення та поширення ігор стали ентузіасти-радіолюбителі. Більшість з ранніх українських ігрових проектів – «клони» вже існуючих ігор. Великою проблемою для розвитку індустрії було явище «піратства», але саме навколо «піратської» продукції сформувалися перші спільноти українських геймерів.

[1] Ігровою платформою називають комп’ютерну систему, що зроблена для гри у відеоігри; ігрову консоль. Ігровою ж консоллю називають електронний пристрій для гри у відеоігри, який потребує підключення до телевізора.


Ключові слова


відеогра; ігрова платформа; радіолюбительство; медіакультура

Повний текст:

PDF

Посилання


Аналитический клуб. Средние зарплаты в России и СССР с 1897 по 2010 годы // Дата оновлення 12.11.2010. URL: http://analysisclub.ru/index.php?page=schiller&art=2757 (дата звернення 10.04.2017).

Ветушинский А. To Play Game Studies Press the START Button. /А. Ветушинский // Логос. – 2015. –№1. – С. 41–60.

Данилов О. Сделано в Украине: краткая история украинских игр // ITC.UA. Дата оновлення 08.09.2012. URL: http://itc.ua/blogs/sdelano-v-ukraine-kratkaya-istoriya-ukrainskih-igr / (дата звернення 10.04.2017).

Донован Т. Играй! История видеоигр / Т. Донован; пер. з англ. И. Воронин. – Москва : Белое яблоко, 2014 – 648 с.

Дубогрей В. А вы знаете с чего «Электроника» в СССР скопировала свои электронные изделия? Дата оновлення 15.05.2015. URL: http:/dubikvit.livejournal.com/23894.html (дата звернення 10.04.2017).

Игровые приставки: от Magnavox Odyssey к PlayStation // Дата оновлення: 22.02.2013. URL: http://www.m24.ru/articles/13432/print (дат звернення 10.04.2017).

Каталог програм для «Радіо-86РК» Дата оновлення: 2.04.2016. URL: http://rk86.ru/catalog/ (дата звернення 10.04.2017)

Костин С. Эпоха Денди. Как появились консоли в России [Електронний ресурс] / Daily Telefrag. Дата оновлення 15.03.2017. URL: https://dtf.ru/5109-epoha-dendy-kak-poyavilis-konsoli-v-rossii (дата звернення 10.04.2017).

Малиновский Б., Ревич Ю., Информационные технологии СССР. Создатели советской вычислительной техники / Б. Малиновский, Ю. Ревич. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2014 – 362 с.

Неизвестный Синклер. 1982 год // URL: http://zxnext.narod.ru/hist1982_1.htm (дата звернення 10.04.2017).

Пригоди піонерки Ксені. Документація // URL: https://sites.google.com/site/pionerkaksenia/materialy/dokumentacia (дата звернення 10.04.2017).

Реализация мечты или Радио 86РК – 25 лет спустя // Geektimes. Дата оновлення 13.11.2013. URL: https://geektimes.ru/post/258232/ (дата звернення 10.04.2017).

Седов Е., Матвеев А. Контроллер накопителя на гибких магнитных дисках для «Радио-86РК» // Радио. – 1993 – №1. – C. 13.

Сычев И. Советские персональные компьютеры / И. Сычев // Geektimes. Дата оновлення: 8.10.2013 URL: https://geektimes.ru/post/195972/ (дата звернення 10.04.2017).

Тимонин М. ZX Spectrum в России: большой путь маленького компьютера // Компьютера. Дата оновлення 21.04.2011. URL: http://old.computerra.ru/vision/606586/ (дата звернення 10.04.2017).

Фан-сайт гри «Пригоди піонерки Ксені» // URL: https://sites.google.com/site/pionerkaksenia/ (дата звернення 10.04.2017).

Экстрема Украина. История // URL: http://extrema-ua.com/history.php (дата звернення 10.04.2017).

References

Analytical Club (2010). Average wages in Russia and the USSR between 1897 and 2010. Available at: http://analysisclub.ru/index.php?page=schiller&art=2757 [Accessed on 10 April, 2017].

Vetushunskii, A. (2015). To Play Game Studies Press the START Button. [Logos], no. 1(1), pp.41–60.

Danilov, O. (2012). Made in Ukraine: the brief history of Ukrainian games. Available at: [Acessed on 10 April, 2017].

Donovan, T. (2014). Play! The history of videogames. Moscow: Beloje jabloko.

Dubogrei, V. (2015). Do you know what «Elektronika» in the USSR copied its electronic devices from? Available at: [Accessed on 10 April, 2017].

Game consoles: from Magnavox Odyssey to PlayStation (2013). Available at: [Accessed on 10 April, 2017].

Program catalog for «Radіo-86RK» (2016). Available at: [Accessed on 10 April, 2017].

Kostin, S. (2017). The Dendi epoch. The emergence of consoles in Russia. Available at: [Accessed on 10 April, 2017].

Malinovskii, B. and Revich, Y. (2014). Information technology of the USSR. The creators of Soviet computing machinery. St. Petersburg: BHV-Peterburg.

The unknown Sinkler. The year 1982 (2010). Available at: [Accessed on 10 April, 2017].

The adventures of Ksenia the pioneer. Documentation (2012). Available at: [Accessed on 10 April, 2017].

Realization of a dream or Radio 86RK – 25 years later (2013). Available at: [Accessed on 10 April, 2017].

Sedov, E. and Matveev, A. (1993). Floppy disc controller for «Radio-86RK». Radio, no 1, p.13.

Sychev, I. (2013). Soviet personal computers. Available at: [Accessed on 10 April, 2017].

Timonin, М. (2011). ZX Spectrum in Russia: The big journey of a small computer. Available at: [Accessed on 10 April, 2017].

Fan-site of the gane «The adventures of Ksenіa the pіoneer». Available at: [Accessed on 10 April, 2017].

Ekstrema Ukraine. History. Available at: [Accessed on 10 April, 2017].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.