№ 19 (2018)

Культура і мистецтво у сучасному світі, 2018. Вип. 19

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ

ІНСТИТУТ ГОСТИННОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Аліна Вячеславівна Поплавська 9-23

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

СЦЕНІЧНИЙ ДОРОБОК ТЕТЯНИ БОРОВИК У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО БАЛЕТНОГО ТЕАТРУ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ PDF
Людмила Іванівна Вишотравка 24-31
ВЕЛИКОДНІ СВЯТА НА БУКОВИНСЬКІЙ ГУЦУЛЬЩИНІ: ТРАДИЦІЇ ТА ОБРЯДИ PDF
Микола Іванович Козек 32-40
ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ЖИТЛА НАДДНІПРЯНЩИНИ (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) PDF
Світлана Валентинівна Оборська 41-51
ГАРМОНІЯ В СУЧАСНІЙ ХОРЕОГРАФІЇ PDF
Юрій Володимирович Пономаренко 51-59
КОНЦЕРТНО-МУЗИЧНЕ ЖИТТЯ ВІННИЦІ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Нінель Степанівна Сізова 60-70

ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ

ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В КИТАЙСЬКОМУ ЖИВОПИСІ «ХУА-НЯО» КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ У ТВОРЧОСТІ ХЕ ШУЙФА PDF
Джан Біюнь 71-78

МАСОВА КУЛЬТУРА

ФЕСТИВАЛІ ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВА ЯК ФОРМА КУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ PDF
Олена Юріївна Пожарська 79-86

КУЛЬТУРА ПОВСЯКДЕННОСТІ

СИНТЕЗ ЕЛЕМЕНТІВ ЕТНОКУЛЬТУР У ДИЗАЙНІ СУЧАСНОГО ОДЯГУ PDF
Ірина Анатоліївна Гардабхадзе, Аліна Вікторівна Друзенко 87-98
СТИЛЬ ОДЯГУ ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ІМІДЖУ PDF
Рада Дмитрівна Михайлова, Олена Вікторівна Костюченко 98-110

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СЛОВЕСНИХ ФОРМ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ

ЗНАК, СИМВОЛ, МІФ У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Антоніна Іванівна Гурбанська 111-119

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЯ

МІЖКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕРЕКЛАДАЧА В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Марина Антонівська 120-127
МОВА ЯК ОБ’ЄКТ ГУМАНІТАРНОГО ПІЗНАННЯ PDF
Марина Віталіївна Лисинюк 128-135

МУЗЕЄЗНАВСТВО І ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО

РОЗВИТОК МУЗЕОЛОГІЇ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ МУЗЕЮ PDF
Юлія Миколаївна Ключко 136-144

СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ

УПРАВЛІНСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕРЕЖЕВИХ ІМІДЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Михайло Михайлович Поплавський 145-154
КУЛЬТУРНО-ЦІННІСНИЙ ВИМІР ПОСТ-КОНФЛІКТНОГО ПРИМИРЕННЯ НА ДОНБАСІ PDF
Костянтин Валерійович Семчинський 154-164
ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ ЯК ЯВИЩЕ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Юлія Василівна Трач 164-173
Модернізація ІТ-освіти в Україні: проблеми й перспективи соціокультурної сфери PDF
Oлена Антонівна Чайковська, Марина Сергіївна Толмач, Ата Оразгельдійович Овезгельдієв 173-181


ISSN: 2616-423X