МІСЦЕ МУЗИЧНО-ФОЛЬКЛОРНОЇ ТРАДИЦІЇ У ТВОРЧОСТІ РЕЖИСЕРІВ-ШІСТДЕСЯТНИКІВ: МИСТЕЦЬКІ ПОШУКИ ЛЕОНІДА ОСИКИ

Катерина Cергіївна Ямборська

Анотація


У статті, в контексті мистецьких пошуків режисера Леоніда Осики визначено місце музично-фольклорної традиції як однієї з основних складових у диспуті між представниками напряму радянського соцреалізму та українського поетичного кіно 1960-х років. Проаналізовано значення народної музики як засобу підсилення динамічності та емоційності драматургічної дії в роботах Л. Осики – шедеврах вітчизняної кіномистецької школи – «Камінний хрест» та «Захар Беркут».

Ключові слова: Леонід Михайлович Осика, українське поетичне кіно, «шістдесятники», «Камінний хрест», «Захар Беркут».

В контексте художественных поисков режиссера Леонида Михайловича Осыки в статье определено место музыкально-фольклорной традиции как основной составляющей в диспуте между представителями направления советского соцреализма и украинского поэтического кино 1960-х годов. Проанализировано значение народной музыки как способа усиления динамичности и эмоциональности драматургического действия в работах Л. Осыки – шедеврах отечественной кинематографической школы – «Каменный крест» и «Захар Беркут».

Ключевые слова: Леонид Михайлович Осыка, украинское поэтическое кино, «шестидесятники», «Каменный крест», «Захар Беркут».

In an article in the context of artistic research director Leonid Osyka Mikhailovich the place of music and folk tradition as one of the main components in the dispute between the direction of Soviet socialist realism and Ukrainian poetic cinema of the 1960s. Analyzed the importance of folk music as a means to gain agility and emotion dramatic action in the works of L. Osyka – masterpieces of national kinomystetskoyi school – «Stone Cross» and «Zakhar Berkut».

Key words: Leonid Osyka, Ukrainian poetic cinema, «the Sixties», «Stone Cross», «Zakhar Berkut».


Повний текст:

PDF

Посилання


Безручко О.В. Особливості творчої і педагогічної діяльності Леоніда Михайловича Осики / О. В. Безручко // Культура і сучасність. – 2010. – № 2. – С. 150–155.

Брюховецька Л. Леонід Осика / Л. Брюховецька. – Київ: Академія, 1999. – 219 с.

Бут О. Пісенний образ в українському кіно / О. Бут // Кіно-театр. – 2010. – № 4. – С. 18–19.

Буряк О. Муза й улюблениця геніальних режисерів Світлана Князева / О. Буряк // Події та коментарі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gazeta-ptk.org.ua/archives/7267.

Войтенко В. «Захар Беркут». Леонід Осика / В. Войтенко // Аргумент-Кіно [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kinokolo.ua/argument/2399/.

Войтенко В. «Камінний хрест». Леонід Осика / В. Войтенко // Аргумент-Кіно [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kinokolo.ua/argument/2398/.

Володимир Губа: «З Леонідом Осикою у нас була естетична спорідненість» / [розмову вела О. Велимчаниця] // Кіно-театр. – 2012. – № 5. – С. 14–17.

Володимир Губа: «Знайти мистецький код – музичний, кінематографічний» / [розмову вела С. Неумивака]. – Кіно-театр. – 2014. – № 4. – С. 30–31.

Знакомьтесь: кинорежиссер Леонид Осыка // МаксАрт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://maksart.org/kino-2/mastera-kino/osy-ka.

Иваницкий С. Иван Гаврилюк: «Увидев мертвого Ивана Миколайчука, Осыка потерял сознание…» / С. Иваницкий // Факти. – 2010. – 19 марта.

Юрченко В. Несподіваний фільм Леоніда Осики / В. Юрченко // Кіно-театр. – 2002. – № 3. – С. 16–18.

Тримбач С. Екранні медіа і нові технології в контексті сучасної доби / С. Тримбач // Стратегії дослідження екранних медіа / НАН України; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2013. – 356 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.