ОСОБЛИВОСТІ СТИЛЮ БАРОКО В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ МИСТЕЦТВІ

Людмила Олександрівна Резвухіна, Олена Миколаївна Кірдіна

Анотація


У статті аналізуються особливості стилю бароко в декоративно-прикладному мистецтві, підкреслено, що даний стиль набув популярності не тільки в країнах Західної Європи, а й в Україні. Висвітлюються основні характеристики стилю, що відрізняють його з-поміж інших стилів і напрямів.

Ключові слова: бароко, бароковий костюм, бароковий орнамент, меблі, інтер’єр, барокове золотарство країн Західної Європи та України.

В статье анализируются особенности стиля барокко в декоративно- прикладном искусстве, подчеркнуто, что данный стиль приобрел популярность не только в странах Западной Европы, но и в Украине. Высветлены основные характеристики данного стиля, что выделяют его среди других стилей и направлений.

Ключевые слова: барокко, барокковый костюм, барокковый орнамент, мебель, интерьер, барокковое ювелирное искусство стран Западной Европы и Украины.

The article analyzes the characteristics of the Baroque style in the arts and crafts, it stressed that this style has gained popularity not only in Western Europe, but also in Ukraine. It clears up the main characteristics of this style that distinguish it from other styles.

Key words: Baroque, baroque costume, baroque decoration, furniture, interior, baroque jewelry art of Western Europe and Ukraine.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бурлака В. Г. Актуальне мистецтво на рубежі століть / В. Г. Бурлака // Пластичне мистецтво. – 2008. – № 1. – С. 10–17.

Гриненко Г. В. Хрестоматія з історії світової культури / Г. В. Гриненко. – Москва : Пітер, 2004. – 245 с.

Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник А-К. – том 1. / [За заг. ред. академіка Академії Наук вищої школи України проф. Я. П. Запаска.] – Львів : Афіша, 2000 – 363 с.

Драган М. Українська декоративна різьба 17-18 ст. / М. Драган. – Київ, 1970. – С. 34.

Жолтовський П. М. Український живопис XVII–XVIII ст. / П. М. Жолтовський. – Київ : Наук. думка, 1978. – 327 с.

Історія України в особах: Козаччина / В. Горобець, В. Гурій – Київ : Україна, 2000. – 302 с.

Кириченко М. А. Український народний декоративний розпис / М. А. Кириченко – Київ : Знання-Прес, 2006. – 228 с.

Миллер А. А. Первобытное искусство / А. А. Миллер // История искусств. – Ленинград : П. П. Сойкин, 1929. – С. 3–56.

Найден О. Орнамент українського народного розпису: витоки, традиції, еволюція / О. Найден. – Київ : Наукова думка, 1989. – 162 с.

Рудницька О. П. Українське мистецтво у полікультурному просторі / О. П. Рудницька. – Київ : ЕксОб, 2000. – 208 с.

Селівачов М. Українська народна орнаментика ХІХ–ХХ ст. (іконографія, номінація, стилістика, типологія): дис. док. мистецтвознавства. / Селівачов М. – Київ : вид-во НАН України, 1996. – 421 с.

Скрипник Г. Етнографічні музеї України. / Г. Скрипник ? Київ : Наук. думка, 1989. – 303 с.

Тищенко О. Історія декоративно-прикладного мистецтва України (ХІІ?ХVІІІ ст.). / О. Тищенко – Київ : Либідь, 1992. – 192 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.