ГЕНЕЗИС ТА СТАНОВЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЕКРАННОГО ЖИВОПИСУ

Олександр Михайлович Прядко

Анотація


У статті з позицій мистецтвознавства та культурології досліджується становлення технології живопису та її трансформація в сучасні екранні реалізації у форматі фототехнологій та кінотехнологій. Розглянуто визначення феномену технології екранного живопису.

Ключові слова: культура, живопис, художник, творчість, технологія, екран,кадр, фотографія, фотомистецтво, кіномистецтво, цифровий живопис.

В статье с позиций искусствоведения и культурологии исследуется становление технологии живописи и её трансформация в современные экранные реализации в виде фототехнологии и кинотехнологии. Рассмотрено определение феномена технологии экранной живописи.

Ключевые слова: культура, живопись, художник, творчество, технология, екран, кадр, фотография, фотоискусство, киноискусство, цифровая живопись.

The article studies the becoming of painting technology and its transformation into a modern implementation of the screen in the form of photo and cinema technologies from the standpoint of art history and cultural. The definition of the phenomenon of screen technology painting is discussed.

Key words: culture, art, artist, creative, technology, screen, frame, photo, photo art, cinema, digital painting.


Повний текст:

PDF

Посилання


Безклубенко С. Д. Відеологія. Основи теорії екранних мистецтв / С. Д. Безклубенко. – Київ : Альтерпрес, 2004. – 328 с.

Безклубенко С. Д. Всезагальна теорія та історія мистецтва / С. Д. Безклубенко. – Київ, 2003. – 261 с.

Безклубенко С. Д. Вступ до культурології / С. Д. Безклубенко. – Київ : Альтерпрес, 2015. – 508 с.

Іллєнко Ю. Г. Парадигма кіно / Ю. Г. Іллєнко. – Київ: Абрис, 1999. – 416 с.

Горпенко В. Г. Архітектоніка фільму: в 5 т. / В. Г. Горпенко. – Київ : КДІТМ, 2000.

Скуратівський В.Л. Екранні мистецтва у соціокультурних процесах ХХ ст.: генеза, структура, функція: у 2 ч. / В. Л. Скуратівський. – Ч. І. – Київ : КМЦ «Поезія», 1997. – 224 с.;Ч.ІІ – Київ : Іван Федоров, 1997. – 240 с.

Зубавіна І. Б. Екранна культура: засоби моделювання художньої реальності (час і простір у кінематографі): монографія / І. Б. Зубавіна. – Київ : Інтертехнологія, 2006. – 272 с.

Безклубенко С. Д. Теорія культури / С. Д. Безклубенко. – Чернігів, 2001. – 472 с.

Гренберг Ю. И. Технология станковой живописи. История и исследование: монография / Ю. И. Гренберг. – Москва : Изобр. Искусство, 1982. – 320 с.

Bann, S. Paul Delaroche: History Painted / Stephen Bann. – London : Reaktion Books, 1997. – 304 p.

Изергина А. Н. Энгр об искусстве / А. Н. Изергина. – Москва : Изд-во Академии художеств СССР, 1962. – 172 с.

Прядко О. М. Сенситометрія / О. М. Прядко. – Київ : Освіта України, 2012. – 248 с.

Прядко О. М. Спеціальні види зйомок. Книга 1 / О. М. Прядко. – Київ : Освіта України, 2015. – 380 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.