МУЗИЧНА КІНОКОМЕДІЯ «ІНТРИГАН» ЯК ПЕРЕЛОМНИЙ МОМЕНТ У ДОЛІ УКРАЇНСЬКОГО РЕЖИСЕРА ТЕАТРУ І КІНО Я. І. УРІНОВА

Олександр Вікторович Безручко

Анотація


У статті досліджено життєвий і творчий шлях українського театрального актора, режисера театру і кіно, сценариста, заслуженого артиста Киргизької РСР, заслуженого діяча мистецтв Бурятської АРСР Якова Ісааковича Урінова та вплив на його подальшу долю музичної кінокомедії «Інтриган».

Ключові слова: Яків Урінов, кінематограф, театр, Київська кіностудія художніх фільмів, боротьба з формалізмом, «Інтриган», режисер, сценарист.

В статье исследован жизненный и творческий путь украинского театрального актера, режиссера театра и кино, сценариста, заслуженного артиста Киргизской ССР, заслуженного деятеля искусств Бурятской АССР Якова Исааковича Уринова и влияние на его дальнейшую судьбу музыкальной кинокомедии «Интриган».

Ключевые слова: Яков Уринов, кинематограф, театр, Киевская киностудия художественных фильмов, борьба с формализмом, «Интриган», режиссер, сценарист.

In this article investigational vital and creative way of the Ukrainian theatrical actor, stage-director of theatre and cinema, scenario writer, Honoured artist of the Kirghiz’s Soviet Socialistic Republic, Honoured worker of arts of the Burat’s Autonomous Soviet Socialistic Republic Yakiv Isaakovich Yrinov and influence on his further fate of musical comedy movie «Schemer».

Key words: Yakiv Yrinov, cinema, theatre, Kyiv film studio of feature films, fight against formalism, «Schemer», stage-director, scenario writer.


Повний текст:

PDF

Посилання


[Арт. П. Масоха в ролі студента авіаінституту] // Радянське кіно. – 1936. – № 1. – С. 52.

Вище більшовицьку пильність : [ред. ст.] // Радянське кіно. – 1936. – № 9. – С. 2.

Госейко Л. Історія українського кінематографа. 1896–1995 : пер. із фр. / Л. Госейко. – Київ : KINOKOЛO, 2005. – 464 с.

Григорьев Г. На Киевской кинофабрике «Украинфильм» / Г. Григорьев // Кино. – 1933. – 16 июня.

Затворницький Г. Шлях творчого зросту / Г. Затворницький // За більшовицький фільм. – 1937. – 4 вересня.

И. Л. Ответить делом! / И. Л. // Кино. – 1936. – 11 сентября.

Кинословарь : в 2 т. / гл. ред. С. И. Юткевич. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – Т. 2 : М – Я, Дополнения. – 1424 с.

«Матрос Гапай» : [ред. ст.] // Кіно. – 1929. – № 4. – С.14.

Митницкий Л. Лицом к вчерашему дню / Л. Митницкий // Кино. – 1933. – 6 октября.

Презрені вороги народу : [ред. ст.] // Радянське кіно. – 1937. – № 1–2. – С. 5.

Проти формалізму, натуралізму і спрощенства в мистецтві. – Київ, 1936. – 137 с.

Против формализма и натурализма. Из доклада тов. Б.З. Шумяцкого // Кино. – 1936. – 6 марта.

Ткач М. «Строгий юноша» и не строгие руководители / М. П. Ткач // Кино. – 1936. – 28 июля.

Уринов Яков Исаакович. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kino-teatr.ru/kino/director/sov/20158/bio/

Уринов Яков Исаакович. Материал из Википедии – свободной энциклопедии. Русский язык. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B8%D0% BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D1%81%D0%B0 %D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Урінов Яків Ісаакович. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. Українська мова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0% B2_%D0%AF%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%86%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA% D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

У роботі Київської студії потрібна більшовицька і дійова самокритика : [ред. ст.] // Радянське кіно. – 1936. – № 4. – С. 1–3.

[Чистка розпочинається через кілька днів!] // За більшовицький фільм. – 1933. – 2 вересня.

Юков К. Украинская кинематография на подъеме / К. Ю. Юков // Кино. – 1935. – 23 июля.

Ятко М. Легковажність до виробництва фільму «Справжній товариш» / М. Ятко // Радянське кіно. – 1936. – № 10. – С. 12–15.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.