НОВИНИ-ІГРИ ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ МЕДІАКУЛЬТУРИ

Євген Олександрович Малюк

Анотація


У статті розглянуто особливості новин-ігор, елементу іммерсивної журналістики, характерною рисою якої є представлення матеріалів новин у формі відеогри. Проаналізовано можливості подібних відеоігор у контексті журналістських жанрів.

Ключові слова: іммерсивна журналістика, новини-ігри, жанри журналістики, інтерактивність, відеоігри, процедурна риторика.

В статье рассмотрены особенности новостных игр, одной из составляющих частей иммерсивной журналистики, характерной чертой которой является представление новостных материалов в форме видеоигры. Проанализированы возможности подобных видеоигр в контексте журналистских жанров.

Ключевые слова: иммерсивная журналистика, жанры журналистики, интерактивность, newsgames, процедурная риторика.

In this article described features of newsgames, part of immersive journalism that represents journalistic materials in the form of videogames. Possibilities of immersive journalism in traditional journalism were analyzed.

Key words: immersive journalism, journalistic genres, interactivity, newsgames, procedural rhetoric.


Повний текст:

PDF

Посилання


Bogost I. Persuasive games/Ian Bogost. – Cambridge, MA and London: MIT Press, 2007. – 450 pp.

Bogost I., Ferrari S., Schwarzer B. Newsgames: Journalism at Play/ Ian Bogost, Simon Ferrari, Bobby Schwarzer. – Cambridge: MIT Press, 2010. – 236 pp.

Kovach, B. and Rosenstiel T. 2001. The Elements of Journalism. Three Rivers Press. – 320 pp.

Sicart M. Newsgames: Theory and Design/M.Sicart. Режим доступу – https://www.icict.fiocruz.br/sites/ www. icict . f iocruz .br / f i l es /Newsgames%20Theory%20and%20Des ign%20in% 20Entertainment%20Computing.pdf

Swain C. Designing Games to Effect Social Change/ C.Swain. DIGRA. Матеріали конференції. Режим доступу – http://www.digra.org/wp-content/ uploads/digital-library/07311.09363.pdf

Treanor M., Mateas M. Newsgames: Procedural Rhetoric meets Political Cartoons. [Електронний ресурс] / М.Treanor, M.Mateas. DIGRA. Матеріали конференції. Режим доступу – https://games.soe.ucsc.edu/newsgames-proceduralrhetoric- meets-political-cartoons

Тертычный А. Жанры периодической печати. [Електронний ресурс]/Александр Тертычный. – Москва : Аспект Пресс, 2000. Режим доступу: www.evartist.narod.ru/text2/01.htm

Шитенко Ю. «Новостные игры» как феномен журналистики. [Електронний ресурс] / Ю. Шитенко – Вестник Челябинского государственного университета. 2015, №5 (360). Режим доступу – cyberleninka.ru/article/ n/novostnye-igry-kak-fenomen-zhurnalistiki


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.