SWOTАНАЛІЗ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРНОМИСТЕЦЬКИМИ ПРОЕКТАМИ

Оксана Миколаївна Гавеля

Анотація


У статті розглядаються особливості застосування SWOT-аналізу як дієвого засобу удосконалення організації та управління культурно-мистецькими проектами. Автором дослідження виявлено його переваги в оцінці культурних цінностей, здійснені аналізу недоліків проектів, прогнозуванні ризиків та можливостей проектної діяльності в культурно-мистецькій сфері, визначенні перспектив розвитку територій на основі створення експериментальної творчої бази інноваційних проектів.

Ключові слова: SWOT-аналіз, організація та управління культурно- мистецькими проектам, оцінка культурних цінностей, прогнозування, ризики, можливості проектної діяльності, розвиток територій, експериментальна творча база, інноваційні проекти.

В статье рассматриваются особенности использования SWOT-анализа как действенного способа усовершенствования организации и управления проектами в сфере культуры и искусства. Автором исследования выявлено его преимущества в оценке культурных ценностей, осуществлен анализ недостатков проектов, спрогнозированы риски и возможности проектной деятельности в сфере культуры и искусства, определены перспективы развития территорий на основе создания экспериментальной творческой базы инновационных проектов.

Ключевые слова: SWOT-анализ, организация и управление проектами в сфере культуры и искусства, оценка культурных ценностей, прогнозирование рисков, возможности проектной деятельности, развитие территорий, экспериментальная творческая база, инновационные проекты.

In the article features of application SWOT-analysis as an effective means of improving the organization and management of cultural and artistic projects. The study authors discovered its advantages in the assessment of cultural values, the analysis of defects, predicting the risks and opportunities of project activities in the cultural sphere, determining the prospects of territorial development through the creation of experimental base of creative innovation.

Key words: SWOT-analysis, organization and management of cultural and art projects, cultural values assessment, forecasting, risks, opportunities project activities, territorial development, experimental base creative, innovative projects.


Повний текст:

PDF

Посилання


Безверхнюк Т. М. Управління проектами в публічній сфері: навч. посіб. / Т. М. Безверхнюк, Н. О. Котова, С. А. Попов ; за заг. ред. Т. М. Безверхнюк. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. – 344 с.

Гвозденко А. Н. Использование методики многофакторного SWOT-анализа для разработки стратегических направлений деятельности / А. Н. Гвозденко // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2006. – №4. – С. 13–16.

Дитхелм Г. Управление проектами. В 2 т. Т. I / Г. Дитхелм ; пер. с нем. – Санкт- Петербург : Бизнес-пресса, 2004. – 400 с.; Т. II: – Санкт-Петербург : Бизнес-пресса, 2004. – 288 с.

Методичні рекомендації щодо порядку проведення культурно-мистецьких заходів, творчих програм та проектів у сфері культури, затверджено наказом Міністерства культури і туризму України від 10.04.2009 р. №230/0/16-09 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://195.78.68.75/mincult/uk/publish/printable_article/178745.

Технологія управління соціальними проектами : монографія / Т. М. Безверхнюк, А. О. Левицький, К. В. Пєклун та ін. ; за заг. ред. Т. М. Безверхнюк. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – 292 с


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.