НАРОДНА МУЗИКА У КІНЕМАТОГРАФІЧНІЙ ТВОРЧОСТІ ІВАНА МИКОЛАЙЧУКА

Катерина Сергіївна Ямборська

Анотація


У статті, присвяченій кінематографічній творчості відомого вітчизняного актора, сценариста і режисера Івана Миколайчука, розглянуто роль і значення народної музики як вагомої складової українського поетичного кіно 1960-х років. Проаналізовано один із важливих мистецьких прийомів І. Миколайчука: використання музичного фольклорного матеріалу з метою підсилення емоційного забарвлення сценічної дії.

Ключові слова: Іван Миколайчук, народна пісня, автентична музика, українське поетичне кіно.

В статье, посвященной кинематографическому творчеству известного отечественного актера, сценариста и режиссера Ивана Мыколайчука, рассмотрено роль и значение народной музыки, как весомой составляющей украинского поэтического кино 1960-х годов. Проанализирован один из наиболее важных художественных приемов И. Мыколайчука: использование музыкального фольклорного материала с целью усиления эмоциональной окраски сценического действия.

Ключевые слова: Иван Мыколайчук, народная песня, автентическая музыка, украинское поэтическое кино.

In an article on the cinematography works of famous domestic actor, screenwriter and director John Mykolaychuk (1941–1987), considered the role and importance of folk music as an important part of Ukrainian poetic cinema of the 1960s. Analyzed one of the important artistic techniques I. Mykolaychuk: use of musical folklore material in order to gain emotional coloring stage action.

Key words: John Mykolaychuk, folk song, authentic music, Ukrainian poetic cinema


Повний текст:

PDF

Посилання


Брюховецька Л. Значення творчості Івана Миколайчука / Л. Брюховецька // Іван Миколайчук: біобібліографічний покажчик. – Чернівці, 2011. – С. 3–4.

Бут О. Небилиці про Івана. Парафраз / О. Бут // Кіно-театр. – 2011. – № 4. – С. 24–25.

Гармаш Ю. Відчуваю ностальгію за «Вавилоном-ХХ» / Ю. Гармаш // Кіно-театр. – 2011. – № 3. – С. 11–12.

Дивнич, О. «Мій перший день в Україні». Невідомий Іван Миколайчук / О. Дивнич // Кіно-театр. – 2011. – № 4. – С. 44–45.

Дубовик О. На гостини до Івана / О. Дубовик // Міжнародний туризм. – 2011. – № 4. – С. 152–156.

Заславець Г. Слово про Івана: відомий і невідомий Іван Миколайчук / Г. Заславець // Культура і життя. – 2013. – 21 червня. – С. 11.

Іванишина, Л. Глибокий колодязю... золоті ключі / Л. Іванишина // Кіно-Театр. – 2011. – № 3. – С. 19–20.

Кадочникова Л. Він був земною і водночас неземною людиною / Л. Кадочникова // Кіно-театр. – 2011. – № 3. – С. 5–7.

Коротя-Ковальська, В. Два крила високого польоту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nndiuvi.org.ua/ toprint.html?id=2418 .

Константинова Е. Боль и правда об Иване / Е. Константинова // Зеркало недели. – 2011. – 20 мая.

Красовська, О. Монтаж як процес пізнання / О. Красовська // Віче. – 2011. – № 11. – С. 9–10.

Марія Миколайчук: «Бачу – якесь дівча стало біля могили на коліна й молиться...» // Газета по-українськи. – 2005. – 9 груд.

Позняк-Хоменко Н. Іван Миколайчук. Український секс-символ із Божою ознакою / Н. Позняк-Хоменко // Над Бугом і Нарвою. – 2013. – № 5. – С. 17–18, 34.

Пуніна О. «Лебедина зграя» Василя Земляка та «Вавилон-ХХ» Івана Миколайчука: романний гротеск і його модифікація в кіноінтерпретації / О. Пуніна // Слово і час. – 2013. – № 4. – С. 94–101.

Федір Стригун: «Івана я боготворив...» // Кіно-театр. – 2011. – № 2.

Ямборко О. Побачити себе: образ українця, створений Іваном Миколайчуком / О. Ямборко // Кіно- Театр. – 2012. – № 1. – С. 39–41.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.