НИКАНОР ОНАЦЬКИЙ В УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВІ ТА МУЗЕЙНІЙ СПРАВІ

Ольга Володимирівна Школьна

Анотація


Статтю присвячено життєвому і творчому шляху видатного музейника, науковця, мистецтвознавця-дослідника 1910–1930-х рр. Никанора Харитоновича Онацького (1875–1937). Праця названого художника-пейзажиста, педагога і вченого тривалий час замовчувалася, оскільки він був репресований і розстріляний. У дослідженні приділено увагу значущості діяльності Н. Онацького у царині художніх силікатів, зокрема, фарфору-фаянсу і скла.

Ключові слова: Никанор Онацький, Україна, 1910–1930-ті рр., мистецтво фарфору.

Статья посвящена жизненному и творческому пути выдающегося музейщика, научного работника, искусствоведа-исследователя 1910–1930-х гг. Никанора Харитоновича Онацкого (1875–1937). Работа названного художника-пейзажиста, педагога и ученого длительное время замалчивалась, поскольку он был репрессирован и расстрелян. В данном исследовании уделено внимание значимости деятельности Н. Онацкого в области художественных силикатов, в частности, фарфора-фаянса и стекла.

Ключевые слова: Никанор Онацкий, Украина, 1910–1930-е гг., искусство фарфора.

The article is devoted to the life and creativity of the outstanding museum curator, researcher and art critic of the 1910s – 1930s Nicanor Haritonovich Onatsky (1875– 1937). Activity of this artist, landscape painter, teacher and scholar a long time was ignored because he was repressed and shot. In this article the importance of the activities of Onatsky in the art of silicates, such as china, earthenware and glass, are researched.

Key words: Nicanor Onatsky, Ukraine, 1910th – 1930th years, the art of porcelain.


Повний текст:

PDF

Посилання


Архів Н. Х. Онацького з Сумського художнього музею. Нотатки й окремі аркуші.

Н. Онацкий / автори тексту Г. В. Ареф’єва, Н. С. Юрченко // Галерея искусств. – 2008. – №21–22 (79–80).

Онацький Н. Українська порцеляна. – Суми, 1931. – 10 с. (Дар Сумському музею від Н. В. Онацької 10.08.1959 р.).

Онацький Никанор Харитонович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B0%D1%86 % D 1 % 8 C % D 0 % B A % D 0 % B 8 % D 0 % B 9 _ % D 0 % 9 D % D 0 % B 8 % D 0 % B A % D 0 % B 0 % D 0 % B D % D 0 % B E % D 1 % 8 0 _ % D 0 % A 5 % D 0 % B 0 % D 1 % 8 0 % D 0 % B 8 % D 1 % 8 2 % D 0 % B E % D 0 % B D % D 0 % B E % D 0 % B 2 % D0%B8%D1%87.

Онацький Н. Х. (До 130-річчя від дня народження) / автори тексту Г. В. Ареф’єва, Н. С. Юрченко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. – 24 с.

Скакун В. П. Митець незвичайної долі : про життя і творчість визначого українського художника, поета, педагога, науковця Никанора Харитоновича Онацького / В. П. Скакун. – Суми : Суми-1, 2006. – 74 с.

Юрченко Н. Мистецтво Никанора Онацького на тлі епохи / Н. Юрченко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://creativpodiya.com/ posts/14094.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.