ПРИЙОМИ І МЕТОДИ ВИРОБНИЦТВА ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРОГРАМ В ЖАНРІ ІНФОТЕЙМЕНТ

Кристіна Василівна Чорна

Анотація


Йдеться про виникнення нових жанрових утворень, обумовлене історичними умовами розвитку телебачення, суспільною і політичною практикою та про особливості зйомки і монтажу телевізійних програм в жанрі інфотейнмент. Розглядається нове жанрове утворення, що має всі основні риси для розкриття закономірностей жанрово - творчих процесів у тележурналістиці і режисурі.

Ключові слова: інфотейнмент, новини, жанр, телебачення, зйомка, монтаж.

Речь идет о возникновении новых жанровых образований, которое обусловлено историческими условиями развития телевидения, общественной и политической практикой, а также об особенностях съемки и монтажа телевизионных программ в жанре инфотейнмент. Рассматривается новое жанровое образование, имеющее все основные черты для раскрытия закономерностей жанрово - творческих процессов в тележурналистике и режиссуре.

Ключевые слова: инфотейнмент, новости, жанр, телевидение, съемка монтаж.

It is the emergence of new genre formations, which is due to historical conditions of the development of television, social and political practices, and the nature of the shooting and editing of television programs in the genre of infotainment. We consider a new genre entity having all the basic features for the disclosure of the laws of the genre – creative processes in television journalism and directing.

Key words: infoteynment, news, genre, television, shooting, installation.


Повний текст:

PDF

Посилання


Беспамятнова Г. Н. Інформаційні проекти Леоніда Парфьонова на НТВ / Г. Н. Беспамятнова // Акценти. – 2005. – № 1–2. – С. 33.

Васильєва Л. А. Робимо новини! / Л. А. Васильєва. – Москва : Аспект Пресс, 2003. –188 с.

Голядкин Н. А. ТВ-інформація в США / Н. А. Голядкин. – МОСКВА : Ін-т підвищ. кваліф. працівників телебачення і радіомовлення, 1995. – 79 с.

Картозія М. Програма «Намедни»: російський інфотейнмент / М. Картозія // Меди@льманах. – 2003. – №3. – С. 10–25.

Маклюен М. Розуміння Медіа: Розуміння ЗМІ / М. Маклюен. – Москва : Гиперборея, 2007. – 464 с.

Михайлов С. А. Журналистика Соединенных Штатов Америки / С. А. Михайлов. – Санкт-Петербург : Изд-во В. А. Михайлова, 2004. – 448 с.

Олешко В. Ф. Журналистика как творчество / В. Ф. Олешко. – Москва : РИП–холдинг, 2005. – 221 с.

Тоффлер Е. ШОК майбутнього / Елвін Тоффлер. – Москва : АСТ, 2008. – 560 с.

Хейзінг Й. Homo Ludens. Людина грає: статті з історії культури / Йохан Хейзінг; пров. Д. Сильвестрова. – Москва : Айрис – Пресс, 2003. – 496 с. – (Серія «Бібліотека історії та культури»).

Симоніна Н. «Новітні жанри української тележурналістики: розвиток інфотейнменту» / Н. Симоніна [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// journ.univ.kiev.ua/trk/publikacii/symonina_publ.php.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.