ФУНКЦІЇ ШУМІВ І ТИШІ В ФІЛЬМІ

Лев Васильович Рязанцев

Анотація


У статті систематизовано дані про функції і роль шумів і тиші у звуковому кіно із перших днів появи звукового кіно дотепер, що має суттєве значення для практики звукового вирішення кінофільму.

Ключові слова: звук, фільм, шуми, тиша, функції шумів, функції тиші, звукове кіно, німе кіно, звукові плани.

В статье систематизированы данные о функциях и роли шумов и тишины в звуковом кино с первых дней появления звукового кино до сегодняшних дней, что имеет существенное значение для практики звукового решения фильма.

Ключевые слова: звук, фильм, шумы, тишина, функции шумов, функции тишине, звуковое кино, немое кино, звуковые планы.

The article is a first try to systematize data about functions and role of noise and silence in sound movie from the days one of its occurrence till today that is of great importance for practice of the movie sound decision.

Key words: Sound, movie, noise, silence, noise functions, silence functions, sound movie, silent movie, audio plane.


Повний текст:

PDF

Посилання


Горпенко В. Г. Архітектоніка фільму: Режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища : в 5 т. – Т. 3 : Монтажна архітектоніка фільму. – Ч. ІІ : Сюжетотворення: монографія / Горпенко В. Г. – Київ : ДІТМ, 2000. – 145с.

Введение в экранную культуру: Новые аудиовизуальные технологии : учеб. пособ. / отв. ред. К. Є. Розлогов. – Москва : Искусство, 2005. – 480 с.

Клер Р. Размышления о киноискусстве : / Клер Р. – Москва : Искусство, 1958. – 230с.

Лисса З. Эстетика киномузыки : пер. с нем. / Зофья Лисса. – Москва : Музыка, 1970. – 495 с.

Маньковський В. С. Основы звукооператорской роботы / Маньковський В. С. – Москва : Искусство, 1984. – 240с. : ілюстр.

Ейзенштейн С. М. Избранные произведения в 5 т. – Т. 2 : Монтаж / Ейзенштейн С. М. – Москва : Искусство, 1964. – 549 с.

Аероград [Кінофільм] : реж. О. Довженко. – Україна, 1936.

Балада про солдата [Кінофільм] : реж. Г. Чухрай. – СРСР, 1959.

Варшава в 1905 році [Кінофільм] : реж. Т. Яворский. – Польщя, 1955.

Бійка серед чоловіків [Кінофільм] : реж. Ж. Дассен. – Франція, 1954.

Блакитний ангелі [Кінофільм] : реж. І. фон Штернбергер. – Германія, 1930.

Вікно у двір [Кінофільм] : реж. А. Хічкок. – США, 1954.

Дама і сліпий [Кінофільм] : реж. Г. Корбшмит. – НДР, 1959.

Діти Хіросіми [Кінофільм] : реж. К. Сіндо. – Японія, 1953.

Ескапада [Кінофільм] : реж. Р. Абіб. – Франція, 1957.

Канал [Кінофільм] : реж. А. Вайда. – Польщя, 1955.

Ми із Кронштадта [Кінофільм] : реж. Є. Дзиган. – СРСР, 1936.

Мій дядько [Кінофільм] : реж. Ж. Таті. – Франція, 1958.

Мінливе щастя [Кінофільм] : реж. А. Мунк. – Польщя, 1959.

Пам’ять серця [Кінофільм] : реж. Т. Ліознова. – СРСР, 1958.

Пампушка [Кінофільм] : реж. М. Ромм. – СРСР, 1934.

Пирогов [Кінофільм] : реж. Г. Козінцев. – СРСР, 1947.

Під дахами Парижу [Кінофільм] : реж. Рене Клер. – Франція, 1930.

Прогулянці по старому місту [Кінофільм] : реж. А. Мунк. – Польща, 1958.

Ротація [Кінофільм] : реж. В. Штаудте. – НДР, 1950.

Чапаєв [Кінофільм] : реж. Г. і С. Васильєви. – СРСР, 1934.

Шахта [Кінофільм] : реж. Е. Бжозовська. – Польща, 1957.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.