СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ЧИННИКИ ПОЯВИ ПАРТЕСНОГО СПІВУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ

Микола Анатолійович Підгорбунський

Анотація


Стаття присвячена соціально-історичним чинникам появи багатоголосного церковного співу в українській православні церкві. Досліджено перший етап поширення європейської нотації та тонально-гармонічного багатоголосся на українських теренах.

Ключові слова: церковні братства, багатоголосний спів, європейська нотація, григоріанський хорал.

Статья посвящена социально-историческим факторам появления многоголосного церковного пения в украинской православной церкви. Исследовано первый этап распространения европейской нотации и тонально-гармонического многоголосия на украинской территории.

Ключевые слова: церковные братства, многоголосное пение, европейская нотация, григорианский хорал.

The article is devoted to the social and historical factors emergence of polyphonic church music in the Ukrainian Orthodox Church. Research first phase distribution of European notation and tonal harmonic polyphony on Ukrainian territory.

Key words: religious brotherhood, polyphonic singing, European notation, Gregorian chant.


Повний текст:

PDF

Посилання


Антонович В. Б. Монографии по истории Западной и Юго-Западной России / В. Б. Антонович. – Київ, 1885. – Т. 1. – 351 с.

Барвінський О. Ставропигійське братство Успенське у Львові / О. Барвінський. – Львів, 1886. – 77 с.

Володислав IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki. – Назва з екрана.

Гарднер И. А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви / И. А. Гарднер. – Москва, 2004. – Т. 1. – 495 с.

Ісаєвич Я. Братства і українська музична культура XVI – XVIII століть / Я. Ісаєвич. – Українське музикознавство. – Вип. 6. – Київ : Муз. Україна, 1971. – С. 48–57.

Київське Богоявленське братство [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/ wiki. – Назва з екрана.

Люблінська унія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// uk.wikipedia.org/wiki. – Назва з екрана.

Мартынов В. История богослужебного пения / Мартынов В. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://krotov.info/libr_min/13_m/ ar/tynov_v_005.htm.

Партесний_спів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// uk.wikipedia.org/wiki. – Назва з екрана.

Разумовский Д. В. Церковное пение в России / Д. В. Разумовский. –Москва. 1-й вып. –1867; 2-й вып. – 1868; 3-й вып. – 1869. – 362 с.

Українська духовна музика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrspiritmuz.net.ua/pages/ 5_4.html. – Назва з екрана.

Цалай-Якименко А. Музыкально-теоретическая мысль на Украине в XVII столетии и труды Николая Дилецкого / А. Цалай-Якименко. – Musica Antiqua Europae Orientalis. Acta Scientifica. – Bydgoszcz, 1969. – S. 357.

Ясіновський Ю. Пісенний фольклор і музичне мистецтво / Ю. Ясіновський [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/istkult2/ikult246.htm. – Назва з екрана.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.