Питання культурології

У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії української  і світової культури. «Питання культурології» є журналом відкритого доступу. Всі статті вільні для перегляду, читання, завантаження та друку.

Рік заснування: 1986

Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв

Науковий збірник «Питання культурології» Наказом Міністерства освіти і науки України  № 374  від 13.03.2017 р. затверджено як наукове фахове видання України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Має ISSN, зареєстрований International Centre (Paris, France): 

ISSN: 2410-1311 (Print)

ISSN: 2616-4264 (Online)

Збірник реферується та відображається в наступних базах даних: Україніка наукова, Google Scholar.

Державним комітетом телебачення і радіомовлення України видано Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 7951 Серія КВ від 06.10.2003.

Періодичність: один раз на рік

Мова: українська, російська, англійськаISSN: 2616-4264