№ 15 (2014)

Культура і мистецтво у сучасному світі, 2014. Вип. 15

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ПІДТРИМКА ЕТИКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ PDF
Т. Е. Василевська 6-12
МУЗЕЙНИЙ ТОПОС ЯК ОБ’ЄКТ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ PDF
О. М. Гончарова 13-19
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ ВІКТОРА БЛИЗНЕЦЯ PDF
Антоніна Іванівна Гурбанська 20-25
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА БАЗА СТАНОВЛЕННЯ НІГЕРІЙСЬКОЇ НАЦІЇ І ДЕРЖАВИ PDF
Джой Чидінма Отуоньє 26-34
КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ЧЕРКАЩИНИ ЯК ТУРИСТИЧНИЙ РЕСУРС: НАУКОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ PDF
О. Є. Зараховський 35-42
МІСІЯ СУЧАСНОГО МУЗЕЮ У КОНТЕКСТІ ОСВІТНІХ ПРОБЛЕМ PDF
Ю. М. Ключко 43-48
ПРОБЛЕМА ІНТУЇЦІЇ У «ВІЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ» PDF
А. Ю. Морозов 49-56
ПОДІЄВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У МИСТЕЦТВІ PDF
С. В. Оборська 57-63
КУЛЬТУРА Й ДОЗВІЛЛЯ У ПРАЦЯХ СВЯТОГО АВГУСТИНА: ДИХОТОМІЯ ЗЕМНОГО Й НЕБЕСНОГО PDF
І. В. Петрова 64-70
АНІМАЦІЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ PDF
Л. О. Поліщук 71-76
МІФОЛОГІЗАЦІЯ ГОСТЯ В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ PDF
А. В. Поплавська 77-83
ДУХОВНИЙ ВИМІР ЕТИКО-ПРАВОВОГО ДИСКУРСУ PDF
С. М. Рик 84-89
ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ КНУКіМ ЯК МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ PDF
О. О. Скаченко 90-93
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКОГО КЛУБУ В УКРАЇНІ PDF
О. М. Тадля 94-101
ОСВІТНІЙ ТУРИЗМ ЯК ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ PDF
Л. М. Устименко 102-108
ПІВНІЧНЕ ПРИЧОРНОМОР’Я УКРАЇНИ: ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРИ PDF
В. В. Шеремет 109-117

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

МІНІАТЮРА В УКРАЇНСЬКІЙ ФОРТЕПІАННІЙ МУЗИЦІ (НА ПРИКЛАДІ АНАЛІЗУ ЦИКЛУ ДЛЯ ДІТЕЙ “МІНІАТЮРИ” О.М. ЯКОВЧУКА) PDF
К. М. Гаран 118-125
РОЗВИТОК БАЛЕТНОГО ТЕАТРУ МОЛДОВИ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. PDF
А. М. Підлипська 126-131
СПЕЦИФІКА АКТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА В БАЛЕТНОМУ ТЕАТРІ PDF
Ю. Ю. Сахневич 132-138
ТЕОРЕТИКО-ЙМОВІРНІСНІ ПІДХОДИ В МУЗИКОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ PDF
К. В. Фадєєва 139-146


ISSN: 2616-423X