№ 16 (2015)

Культура і мистецтво у сучасному світі, 2015. Вип. 16

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ

МОВНІ РЕАЛІЇ ЯК ВЕРБАЛЬНЕ ВИРАЖЕННЯ СПЕЦИФІЧНИХ РИС НАЦІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУР PDF
Оксана Олександрівна Білецька 6-13
ХУДОЖНЯ ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ДОЗВІЛЛЯ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД PDF
Тетяна Василівна Букарева 14-18
ЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
Катерина Михайлівна Кириленко 19-29
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЯК ВАРІАНТ ОБРАЗНОГО МОДЕЛЮВАННЯ УКРАЇНИ: ПОШУКОВИЙ ВЕКТОР НАЦІОНАЛЬНО- КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ PDF
Юлія Іванівна Марційчук 30-37
ОСОБЛИВОСТІ СТИЛІСТИКИ МЕБЛІВ МОДЕРНУ PDF
Світлана Валентинівна Оборська 38-44
МЕТОД АНКЕТУВАННЯ У СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ PDF
Людмила Іванівна Прокопенко 45-50
ФРОНТОВІ БРИГАДИ УКРАЇНСЬКИХ ТЕАТРІВ (1941–1945 РР.) PDF
Наталія Олексіївна Романенко 51-57
КРОСКУЛЬТУРНІ КОНФЛІКТИ В ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ PDF
Леся Миколаївна Устименко, Cтаніслава Oлегівна Агеєва 58-67
ПІСЕННА НАРОДНА КУЛЬТУРА ЯК ЗАСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ PDF
Андрій Орестович Фурдичко 68-74
ІМПЕРАТИВИ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ PDF
Марина Іванівна Шевченко 75-83

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

ТАНЦЮВАЛЬНІ ШОУ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ PDF
Дмитро Дмитрович Базела 84-89
ОБРАЗ «ВІДСУТНЬОГО» У СКУЛЬПТУРІ ОЛЕКСАНДРА АРХИПЕНКА PDF
Ліліана Романівна Вежбовська 90-97
ХУДОЖНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Ольга Вікторівна Даниленко 98-104
МЕЛОДРАМА В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ КІНЕМАТОГРАФІ: ПИТАННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ PDF
Тетяна Василівна Журавльова 105-113
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ ЗАПИСУ ТАНЦЮВАЛЬНИХ РУХІВ ЯК ДЖЕРЕЛА РЕСТАВРАЦІЇ ЗРАЗКІВ ХОРЕОГРАФІЇ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ PDF
Роман Сергійович Зінов’єв 114-121
ОСОБЛИВОСТІ РЕЖИСУРИ Л. СУЛЕРЖИЦЬКОГО (НА ПРИКЛАДІ СТУДІЙ МОСКОВСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ТЕАТРУ) PDF
Ірина Віталіївна Іващенко 122-123
ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАНЬ ФОРМОУТВОРЕННЯ В ДИЗАЙНІ КОСТЮМА PDF
Катерина Олександрівна Кисельова 128-134
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕАТРАЛІЗОВАНИХ СВЯТ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ PDF
Євгенія Олегівна Короленко 135-141
КОРОНИ ТОРИ ГАЛИЧИНИ XVIII – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.: ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ТИПОЛОГІЯ PDF
Наталія Ярославівна Левкович 142-148
ТЕХНОЛОГІЗМ У МИСТЕЦТВОЗНАВЧИХ ДОСЛІДАХ ІПОЛИТА МОРГІЛЕВСЬКОГО (НА ПРИКЛАДІ СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ) PDF
Олена Юріївна Ненашева 149-157
ПРИРОДА ГЕНЕЗИСУ ТЕАТРАЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ФРІДРІХА НІЦШЕ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ТВОРЧІСТЬ РЕЖИСЕРІВ-РЕФОРМАТОРІВ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Руслан Миколайович Никоненко 158-165
ЛІТЕРОГРАФІЯ ЛЕОНІДА ДЕНИСЕНКА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ГРАФІЧНИХ ТЕХНІК У ХХ СТОЛІТТІ PDF
Сергій Павлович Папета 166-170
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ МУЗИЧНОЇ РИТОРИКИ В УКРАЇНСЬКОМУ МУЗИКОЗНАВСТВІ PDF
Алла Борисівна Попова 171-177
СИНТЕЗ ЗВУКУ І ЗОБРАЖЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ МОВИ У ФІЛЬМІ PDF
Лев Васильович Рязанцев 177-184
ТВОРЧІСТЬ ОЛЕКСАНДРА СЕГАЛЯ НА ОПЕРНО-БАЛЕТНІЙ СЦЕНІ PDF
Юліанна Іванівна Тодорюк 185-189
СВІТЛОМУЗИЧНИЙ СИНТЕЗ У КОМПОЗИТОРСЬКІЙ ТВОРЧОСТІ: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД PDF
К. В. Фадєєва 190-197
ПІДТЕКСТОВІ СМИСЛИ В ЖИВОПИСІ PDF
Марія Володимирівна Фока 198-205
ХУДОЖНЬО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРНАМЕНТИКИ КИЛИМІВ ПОЛТАВЩИНИ PDF
Євгенія Григорівна Харковина 206-211
ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ДІЛОВОГО СТИЛЮ ОДЯГУ В УКРАЇНІ PDF
Вікторія Вікторівна Черевач 212-219
ДІЯЛЬНІСТЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОРКЕСТРУ РОБОЧИХ МЕТАЛІСТІВ М. МИКОЛАЄВА ЯК ЯВИЩЕ КУЛЬТУРИ 20–80-Х РР. ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Віта Василівна Шеремет 220-228
РОБОТА НАД ГОЛОСОМ ЯК ОСНОВНИМ ІНСТРУМЕНТОМ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АРТИСТА-ВОКАЛІСТА ТА АКТОРА PDF
Надія Іванівна Шкляр 229-234
ПІСНЯ В. ІВАСЮКА «ЧЕРВОНА РУТА»: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ PDF
Олеся Олександрівна Шмаленко 235-239
ТЕКТОНІЧНІ ТА БІОНІЧНІ СКЛАДОВІ ДИЗАЙНУ ЗАЧІСКИ PDF
Юлія Василівна Шмегельська 240-247


ISSN: 2616-423X