ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЛІ ГЛЯДАЧА В ОНЛАЙНОВИХ ТРАНСЛЯЦІЯХ ВІДЕОІГОР

Євген Олександрович Малюк

Анотація


Мета роботи. Аналіз феномену ігрового стрімінґу в контексті трансформації ролі глядача в сучасній медіакультурі. Методологія дослідження полягає в поєднанні порівняльного методу з метою перегляду існуючих відомостей щодо трансляцій відеоігор, їхніх різновидів, особливостей глядача та методу індукції для представлення феномену як цілого. Наукова новизна полягає в розширенні уявлень щодо можливостей онлайн-стрімінґу вконтексті трансформації ролі глядача у відеогрі. Висновки. Онлайн-стрімінґ розширює можливості глядача відеогри, часто соціалізуючи його діяльність. У деяких випадках, наприклад, акції «Twitch Plays Pokemon», онлайн-стрімінґ нівелює різницю між глядачем і гравцем, створюючи унікальний ігровий досвід.


Ключові слова


відеоігри; стрімінґ; летсплей ; спідраннінґ ; глядач; Twitch Plays Pokemon

Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел

Больц Н. Азбука медиа / Н. Больц. – Москва : Европа, 2010. – 138 с.

Хёйзинга Й. Homo ludens = Человек играющий / Й. Хёйзинга ; [пер. с нидерланд. Д. Сильвестрова]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 381 с.

Cerf L., Kaytoue M., Meira W., Raissi C., Silva A. Watch me Playing, I am a Professional: a First Study on Video Game Live Streaming. http://homepages.dcc.ufmg.br/~kaytoue/KSCMR-MSND12.pdf. – Last Accessed: 23.04.17.

Cheung G., Huang J. Starcraft from the Stands: Understanding the Game Spectator [Електронний ресурс] / G. Cheung, J. Huang. Access mode: http://jeffhuang.com/Final_StarcraftSpectator_CHI11.pdf. – Last Accessed: 23.02.17.

Dietmeier J., Ramirez D., Saucerman J. Twitch Plays Pokemon: A Case Study in Big G Games [Electronic resource] / J. Dietmeier, D. Ramirez, J. Saucerman // Proceedings of DiGRA 2014 conference , August 3-6, Snowbird, UT, USA, The Digital Games Research Association. Access mode: http://library.med.utah.edu/e-channel/wp-content/uploads/2016/04/ digra2014_submission_127.pdf. – Last Accessed: 23.02.17.

Edge N. Evolution of the Gaming Experience: Live Video Streaming and the Emergence of a New Web Community [Electronic resource] / N. Edge. – Access mode: http://www.inquiriesjournal.com/articles/821/evolution-of-the-gaming-experience-live-video-streaming-and-the-emergence-of-a-new-web-community. – Last Accessed: 23.02.17.

Klepeck P. Who Invented Let’s Play Videos [Electronic resource]. – Access mode: http://kotaku.com/who-invented-lets-play-videos-1702390484. – Last Accessed: 06.05.2017.

Smith T.P.B., Obrist M., Wright P. Live-Streaming Changes the (Video) Game [Electronic resource] / T.P.B. Smith, M. Obrist, P. Wright // Proceedings of the 11th european conference on Interactive TV and video (EuroITV ‘13). ACM, New York, NY, USA, 131–138. Access mode: https://di.ncl.ac.uk/publicweb/publications/p131-smith.pdf. – Last access: 23.02.17.

Walker A. Watching Us Play: Postures and Platforms of Live Streaming /A. Walker // Surveillance and Society. – 2014. – № 3. – Vol. 12 – Access mode: http://search.proquest.com/openview/ 5fe9b4ff723682b10cdca91c1f4ed1b1/1?pq-origsite=gscholarandcbl=396354. – Last Accessed: 23.02.17.

References

Boltc, N. (2010). Azbuka media. Moskva: Evropa.

Kheizinga I. (1997), Homo ludens; Stati po istorii kultury. Moskva: Progress – Traditciia.

Cerf, L., Kaytoue, M., Meira, W., Raissi, C., and Silva, A. (2012). Watch me Playing, I am a Professional: a First Study on Video Game Live Streaming. Available at: [Accessed 06 May 2017].

Cheung, G., and Huang, J. (2011). Starcraft from the Stands: Understanding the Game Spectator. Available at: [Accessed 05 May 2017].

Dietmeier J., Ramirez D., and Saucerman J. (2014). Twitch Plays Pokemon: A Case Study in Big G Games. Available at: [Accessed 15 April 2017].

Edge, N. (2013). Evolution of the Gaming Experience: Live Video Streaming and the Emergence of a New Web Community. Available at: [Accessed 22 April 2017].

Klepeck, P. (2015). Who Invented Let’s Play Videos. Available at: [Accessed 22 April 2017].

Smith, T.P.B., Obrist, M., Wright, P. (2013). Live-Streaming Changes the (Video) Game. Available at: [Accessed 05 May 2017].

Walker, A. (2014). Watching Us Play: Postures and Platforms of Live Streaming. Available at: [Accessed 07 May 2017].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.