ТВОРЧІ ЗДОБУТКИ ПРОВІДНИХ МУЗИЧНИХ ГУРТІВ УКРАЇНИ

Святослав Іванович Бережник

Анотація


Стаття присвячена розгляду сучасної української естради та шоу-бізнесу. Мета роботи: проаналізувати творчі успіхи молодих вітчизняних гуртів і виконавців на міжнародній музичній арені та визначити їх цінність для української культури та мистецтва. Актуальність дослідження зумовлена відсутністю інформації в наукових джерелах про розвиток сучасної музичної культури в Україні за останнє десятиліття. Наукова новизна: у статті простежуються основні тенденції у популярній музиці та розвиток нових жанрів. Методологія дослідження полягає у поєднанні біографічного й текстуального аналізу. Досліджено історію й досягнення молодих команд, проблеми сучасного шоу-бізнесу та їх вплив на формування музики на основі аналізу музичного інтернет-простору і статей у спеціалізованих музичних виданнях. Висновки: доведено, що в Україні є сприятливі умови для розвитку молодих виконавців; за останні декілька років з’явилася велика кількість поціновувачів вітчизняного музичного продукту. Нові виконавці гідно представляють Україну за кордоном і досягли більших висот, ніж їх попередники. Можна констатувати, що завдяки їм українська музика посідає одне з провідних місць в європейському музичному просторі, що підтверджує проведення «Євробачення–2017» у Києві.

Ключові слова


музичні гурти; фестивалі; лайн-ап; прайм-тайм

Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел

Бабіч Д. Р. Формування виконавської майстерності майбутніх артистів естрадних ансамблів: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Д. Р. Бабіч ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2004. – 21 с.

Гайворонська О. Як звучить Україна: 700 гуртів та виконавців [Електронний ресурс] / О. Гайворонська // Українська Правда. – Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/articles/2016/04/15/7103172/. – Назва з екрану.

Денисюк Я. Кого хочуть бачити на фестивалях українські організатори? Інфографіка [Електронний ресурс] / Я. Денисюк. – Режим доступу: http://www.neformat.com.ua/articles/kogo-khochut-bachiti-na-festivalyakh-ukrayinski-organizatori-infografika.html. – Назва з екрану.

Діденко М. 7 українських гуртів, які за кордоном прославилися більше, ніж в Україні [Електронний ресурс] / М. Діденко. – Режим доступу : http://gloss.ua/citynews/109651-7-ukrajinskih-gurtiv-yaki-za-kordonom-proslavilisya-bilshe-nizh-v-Ukrajini. – Назва з екрану.

Мозговий М. П. Становлення і тенденції розвитку української естрадної пісні: автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Микола Петрович Мозговий ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2007. – 50 с.

Свои против чужих: исследование популярности артистов в Украине [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://karabas.com/news/svoi-protiv-chuzhih-issledovanie-populyarnosti-artistov-v-ukraine. – Загл. с экрана.

Тормахова В. М. Українська естрадна музика і фольклор: взаємопроникнення і синтез: автореф. дис. … канд. мист.: 17.00.03 / Вероніка Миколаївна Тормахова ; Нац. музична академія України ім. Петра Чайковського. – Київ, 2007. – 60 с.

Украинцы любят рок и попсу [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https: //karabas.com/news/ukraincy-lyubyat-rok-i-popsu. – Загл. с экрана.

Черкашина-Губаренко М. Українська музика у сучасному медіа-просторі / М. Черкашина-Губаренко // Мистецтвознавство України. – 2009. – 78–82 с.

Wickström D. «Drive-Ethno-Dance» and «Hutzul Punk»: Ukrainian-Associated Popular Music and (Geo) politics in a Post-Soviet Context //Yearbook for Traditional Music. – 2008. – vol. 40. – pp. 60–88.

References

Babich, D.R. (2007). Formation of performance mastery of future artists of variety music bands .Abstract of the PhD diss. (pеd. sci.) The theory and methods of teaching music and music education, Kyiv National University of Culture and Arts.

Denysiuk, Ya. (2016). Who are wanted at festivals by Ukrainian organizers? Infographics. Available at: [Accessed 23 May 2007].

Didenko, M. (2017). 7 Ukrainian bands that became famous abroad more than in Ukraine. Available at: [Accessed 3 April 2017].

Haivoronska, O. (2016). The way Ukraine sounds: 700 bands and artists. Available at: [Accessed 15 January 2016].

Mozhovyi, M.P. (2007)/ Formation and tendencies of development of the Ukrainian pop song. Abstract of the PhD diss. (cultur. sci.) Theory and history of culture. Kyiv National University of Culture and Arts.

National against foreigners: the study of the popularity of artists in Ukraine (2016). Available at: [Accessed 1 March 2017].

Tormakhova, V.M. (2004). Ukrainian pop music and folklore: interpenetration and synthesis. Abstract of the PhD diss. (art. sci.) Music Art, Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine.

Ukrainians love rock and pop. (2016). Available at: .

Cherkashyna-Hubarenko, M. (2009). Ukrainian music in the modern media space. Mystetstvoznavstvo Ukrainy [Art studies of Ukraine], pp. 78–82.

Wickström, D. (2008). «Drive-Ethno-Dance» and «Hutzul Punk»: Ukrainian-Associated Popular Music and (Geo) politics in a Post-Soviet Context, Yearbook for Traditional Music, vol. 40, pp. 60–88.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.