СЛОВО ЯК НОСІЙ ІНФОРМАЦІЇ, АБО УКРАЇНСЬКІ ТАЄМНИЦІ ІНДО-ЄВРОПИ

Сергій Данилович Безклубенко

Анотація


Стаття присвячена розгляду «слова» як питомої одиниці мови, його надійності як засобу спілкування. Аналізуються причини та наслідки спотворення форми і викривлення змісту слова в комунікаційних процесах, відстежуються умови, за яких зберігаються первісні форма та зміст «слова» і з’ясовується культурно- історичне значення такого збереження.

Ключові слова: зміст слова, форма слова, звучання слова, графічне накреслення слова.

Статья посвящена анализу «слова» как удельной единицы языка, его надежности как средства общения. Рассматриваются причины и последствия искажений содержания и формы «слова» в коммуникационных процессах, исследуются условия, при которых сохраняются первичные форма и содержание слова и выясняется культурно-историческое значение такого сохранения.

Ключевые слова: содержание слова, форма слова, звучание слова, графическое начертание слова.

The article devoted to consideration of the term «word» as a specific unit of language and word’s reliability as a mean of communication. The causes and consequences of the distortion of form and meaning of the «word» in the communication process are considered, explores the conditions under which preserved primary form and meaning of the «word» and it turns out the cultural and historical value of such conservation.

Key words: meaning of the word, form of the word, phonation of the word, graphic pattern of the word.


Повний текст:

PDF

Посилання


Безклубенко С. Вступ до культурології / С. Безклубенко. – Київ : Альтерпрес. – 498 с.

Безклубенко С. Ошибка дона Христофора Колумба / С. Безклубенко. – Київ : Альтерпрес, 2005.

Білецький О. Давня Індія та її література : антологія давньоіндійської літератури «Голоси Стародавньої Індії» П. Г. Ріттера / О. Білецький. – Київ : Дніпро, 1982. – С. 49.

Гильтебрандт П. «Новоявленный Иван Синайский» / П. Гильтебрандт // Древняя и новая Россия. – 1880, т. XVI. – № 4. – С. 827– 830, 829–830.

Євангеліє від Івана, 1:1-14.

Євангеліє від Матвія 21:42

Красусский М. М. Древность малороссийского язіка» / М. М. Красусский // Індоєвропа. – Київ, 1991. – С. 9–39.

Леся Українка. Зібр. тв. у 4-х т. Т. І. / Леся Українка. – Київ : Дніпро. – С. 186–187.

Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українців. – Київ, 1997.

Наливайко С. Індо-європейські «таємниці» України / С. Наливайко. – Київ : Просвіта, 2004. – 448 с.

Рильський М. «Слово о полку Игоревім» за виданням 1800 р. / М. Рильський. – Київ : Держлітвидавництво України, 1939. – С. 213.

Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1976. – С. 487.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.