Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство»

У збірнику містяться результати наукових досліджень у галузі мистецтвознавства. Вісник є журналом відкритого доступу. Всі статті вільні для перегляду, читання, завантаження і друку.

Рік заснування: 1999

Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв

Наказом Міністерства освіти і науки України  № 374  від 13.03.2017 р. Вісник затверджено як наукове фахове видання України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Має ISSN, зареєстрований International Centre (Paris, France):

ISSN 2410-1176 (Print)

ISSN 2616-4183 (Online).

Державним комітетом телебачення і радіомовлення України видано Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 7949. Серія КВ від 06.10.2003.

Збірник реферується та відображається в наступних базах даних:Україніка наукова, Google Scholar.

Періодичність: два рази на рік

Мова: українська, російська, англійськаISSN: 2616-4183