Періодичні наукові видання КНУКІМ


Культура і мистецтво у сучасному світі

Культура і мистецтво у сучасному світі

«Культура і мистецтво у сучасному світі» є журналом відкритого доступу. Всі статті вільні для перегляду, читання, завантаження та друку.

Рік заснування: 2003.

Засновник : Київський національний університет культури і мистецтв

У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії української і світової культури, теоретичні та творчі проблеми розвитку культури у сучасних умовах.

Збірник «Культура і мистецтво у сучасному світі» включено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства освіти і науки України  № 374  від 13.03.2017 р.).

Державним комітетом телебачення і радіомовлення України видано Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 7950 Серія КВ від 06.10.2003.

Має ISSN, зареєстрований International Centre (Paris, FRANCE):

ISSN: 2410-1915 (Print)

ISSN: 2616-423X (Online)

Збірник реферується та відображається в наступних базах даних: Україніка наукова, Google Scholar.

Періодичність: один раз на рік

Мова: українська, російська, англійськаПерегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство»

Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство»

У збірнику містяться результати наукових досліджень у галузі мистецтвознавства. Вісник є журналом відкритого доступу. Всі статті вільні для перегляду, читання, завантаження і друку.

Рік заснування: 1999

Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв

Наказом Міністерства освіти і науки України  № 374  від 13.03.2017 р. Вісник затверджено як наукове фахове видання України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Має ISSN, зареєстрований International Centre (Paris, France):

ISSN 2410-1176 (Print)

ISSN 2616-4183 (Online).

Державним комітетом телебачення і радіомовлення України видано Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 7949. Серія КВ від 06.10.2003.

Збірник реферується та відображається в наступних базах даних:Україніка наукова, Google Scholar.

Періодичність: два рази на рік

Мова: українська, російська, англійська

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Питання культурології

Питання культурології

У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії української  і світової культури. «Питання культурології» є журналом відкритого доступу. Всі статті вільні для перегляду, читання, завантаження та друку.

Рік заснування: 1986

Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв

Науковий збірник «Питання культурології» Наказом Міністерства освіти і науки України  № 374  від 13.03.2017 р. затверджено як наукове фахове видання України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Має ISSN, зареєстрований International Centre (Paris, France): 

ISSN: 2410-1311 (Print)

ISSN: 2616-4264 (Online)

Збірник реферується та відображається в наступних базах даних: Україніка наукова, Google Scholar.

Державним комітетом телебачення і радіомовлення України видано Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 7951 Серія КВ від 06.10.2003.

Періодичність: один раз на рік

Мова: українська, російська, англійська

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація